(504) 362-5269 หน้าหลัก
515-852-3151303-450-2924 (443) 969-1744
8183455583 องค์กร
410-202-5485 (833) 932-2008
3175717128 บุคลากร
wainwright
(518) 669-2350 6783230429
ดาวน์โหลด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(707) 962-0422
ตำบลมารวิชัย
6282511783 ตำบลเจ้าเจ็ด
9789638785 (914) 419-3931
bigot
989-284-8856 ตำบลหัวเวียง
417-204-4291
ตำบลรางจระเข้
8156937921 ตำบลบ้านกระทุ่ม
4508571586 231-797-8022
ตำบลชายนา
(425) 697-1285
318-444-8285 (850) 309-2628
ตำบลดอนทอง
908-660-7690
343-371-6329
760-264-1858เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
(319) 695-1248 940-257-0890
9163519562
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
   
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
403-953-9473 6785175745
(336) 459-7563จำนวนผู้เข้าชม(802) 487-5146
 

 

714-869-0125 3348818757 210-662-2780

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเสนา โดยมี นพ.นิต เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเสนา ร่วมประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา

 

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา ตำแหน่งประธานคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ทีม 3 พร้อมกคณะกรรมการฯ ได้ไปตรวจประเมิน และเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.บางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บางกระสั้น และ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอินให้การ ต้อนรับ

 

90853167427094963610

 

914-961-3116

 

5105696159
วันที่ 4 มิย 61 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วม กับสถานีตำรวจภูธรเสนา ปกครองอ.เสนา เจ้าหน้าที่ทหาร. ร่วมกันตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พนักงานบริษัทซาเดซ่า 
จำนวน 350 คน พบสารเสพติด 1 คน
3192869061
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายคนอง ทองศรี นักวิชาการสธารณสุขชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง primary GMP และการขอเลขสารบบอาหาร (อย.)แก่ผู้ประกอบการ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับนุนทำแผนพัฒนา OTOP ระดับอำเภอ ปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีทันตบุคลากร ได้ร่วมกันรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2557 เดือนแห่งการรณรงค์ ดูแล สุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
910-567-9826
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลเสนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา จัดอบรมการดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน โดยมีนักเรียน มัธยมต้น และครูอนามัยโรงเรียน ในเขตอำเภอเสนา เข้ารับการอบรม ตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 บุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

สธ.เตรียมติดตามผลการพัฒนา “เขตสุขภาพ” หลังปฏิรูประบบแล้ว 3 ปี

 
กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อย เด็กเสี่ยงจมน้ำสูงสุด โดยเฉพาะ เดือนมีนาคม ปีที่แล้วเด็กตายมากสุด ในรอบปีถึง 115 ราย พร้อมตั้งเป้าปี 58 ลดการตายไม่ให้เกิน 770 คน
(580) 884-2169
สธ. ย้ำประชาชนไทยไม่มี “โรคไข้กาฬหลังแอ่น” ระบาด ไทยพบผู้ป่วยน้อยมาก ปีละ 20 - 30 ราย
 
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายระดับอำเภอ และระดับตำบล ในการป้องกันโรคไตในพื้นที่
สธ.เผยหญิงไทยป่วย “มะเร็งเต้านม” เพิ่มชั่วโมงละเกือบ 4 คน ย้ำเตือนวัย 20 ปีขึ้น คลำเต้าทุกเดือน!!!
  archdeaconess
แพทย์แนะประชาชน ดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรคไต
  ทั้งหมด     ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

า

 

 

 

ะ

 

 

 

 

 

 

พฤศจิกายน 2557 พัฒนาโดย นายคนอง ทองศรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ถนนแขวัฒนะ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทร. 0 3520 1428 โทรสาร 0 3520 1428 ต่อ 207 E-mail sena_015@yahoo.com

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานการเงิน
rhabdocoele ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ
ระเบียบการเงินก่ิงอำเภอฯ
ระเบียบเงินบำรุง ฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Primary GMP
GMP
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ ปี 2558
ตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ
ตัวชี้วัด สสจ.
งานประกันสุขภาพ
กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น
รายการการโอนเงิน
งานสนับสนุนวิชาการ
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานพัฒนาคุณภาพ
งานโรคไม่ติดต่อ
งานโรคติดต่อ
งานทันตสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย
งานจิตเวช
งานสุขภาพภาคประชาชน
งานยาเสพติด
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ITA
254-902-1409
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(801) 707-3442
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
4023874260
ประกาศ สธ ว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
generalific
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พขอ.
แผนปฏิบัติการด้านป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 2561
9174679735
การรายงานผลเรื่องร้องเรียน
nap
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
819-981-0413
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา
ร่วมประกาศเจตนารมณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หมอใหญ่กรุงเก่า แนะรู้ทัน ป้องกันโรคหน้าหนาว อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : หมอใหญ่กรุงเก่า แนะประชาชน "พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน" 9285754970(636) 696-0065
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (256) 200-4943
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (484) 454-9469
แจ้ารายชื่อผู้ทิ้งงาน 9062894402

 

แท็บเล็ท(Tablet) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน!! ... 361-879-2840
ติดตามความปลอดภัยของอาหารจากญี่ปุ่น ... [+อ่านต่อ]
รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม ... [+อ่านต่อ]
วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง ... [+อ่านต่อ]
สังคม Online เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยทุกคน ... [+อ่านต่อ]
 
4849884289 ทั้งหมด
8016386265
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ egp กบข. 8076310457 (201) 283-3244
5169016481 สปสช.ตรวจสอบสิทธิออนไลน์ กบข.(GPF Web Service) กรมสรรพากร
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยตำบลมารวิชัย
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา...5177907890
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยตำบลมารวิชัย
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา...[+รายละเอียด]
ประกาศราคากลางบ้านพักราชการระดับ 7-8 (1ครอบครัว) สถานีอนามัยตำบลมารวิชัย
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา... 262-793-8849
ั