marcin 1 flipped

 

Marcin Setla

 Adwokat Kościelny

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie złożył kościelny egzamin licencjacki uprawniający do wykonywania zawodu adwokata kościelnego. Specjalizuje się i posiada duże doświadczenie w zakresie prawa kanonicznego, w tym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie potocznie określanego jako „rozwód kościelny") prowadzonego przed Trybunałami Kościelnymi. Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa kanonicznego. Zatwierdzony in casu jako adwokat kościelny przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Autor licznych publikacji dla "Rzeczpospolitej".

 

 

gabrysia 1

 

Gabriela Setla

 Radca Prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2010-2011 wykładowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez kilkuletnią współpracę z Kancelarią Adwokacką. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności procesów rozwodowych i spraw o podział majątku dorobkowego małżonków, a także w reprezentowaniu Klientów przed sądami rodzinnymi w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów. Autorka licznych publikacji dla "Rzeczpospolitej".

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, obejmującego w szczególności sprawy o:

 • rozwód
 • separację
 • zniesienie separacji
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • zawieszenie, ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • zezwolenie przez sąd opiekuńczy na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
 • zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
 • alimenty
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • ubezwłasnowolnienie

 

 

 

 

 Prawo Kanoniczne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie problematyki uregulowanej w Kodeksie prawa kanonicznego, w tym w szczególności w postepowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie potocznie określanym jako „rozwód kościelny") prowadzonym przed Trybunałami Kościelnymi, zgodnie z instrukcją „Dignitas connubi". Ponadto Kancelaria oferuje również usługi prawne związane ze stosowaniem aktów prawnych polskiego prawa wyznaniowego. W Kancelarii praktykę z zakresu prawa kanonicznego, w tym kanonicznych procesów małżeńskich, prowadzi adwokat kościelny Marcin Setla.

 

Dane kontaktowe

 

KANCELARIA W KRAKOWIE

  Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków 780-926-0074

  +48 512-431-635

  sekretariat@skancelaria.pl

  www.skancelaria.pl


KANCELARIA W ŻYWCU

  ul.Wesoła 1, 34-300 Å»ywiec
zobacz na mapie

  +48 571-435-343

  3154009189

  www.skancelaria.pl7058258494


KANCELARIA W BIELSKU-BIAŁEJ

  ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała (541) 658-3716

  +48 571-435-343

(917) 436-5147562-277-6550

open-eared   www.skancelaria.pl


© Copyright 2018 - Kancelaria Prawa Kanonicznego i Rodzinnego by Kancelaria Prawa Kanonicznego i Rodzinnego